Įmonių ir komercinė teisė

 • Juridinių asmenų steigimas, veiklos dokumentų rengimas, jungtinės veiklos sutartys nesteigiant juridinio asmens
 • Akcininkų atstovavimas, akcininkų sutartys dėl dividendų politikos, balsavimo ir kitų klausimų
 • Konsultacijos dėl įmonės valdymo struktūros, vadovų pareigų ir atsakomybės
 • Konsultacijos verslo įsigijimų ir restruktūrizavimo klausimais
 • Atitinkamos srities verslo teisinio reguliavimo apžvalga, atstovavimas gaunant licencijas ir leidimus
 • Įmonės vykdomų projektų teisinė priežiūra
 • Valdybos nario paslaugos,  konsultacijos dėl  įmonių valdymo ir administravimo
 • Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas ir vedimas, dokumentų parengimas
 • Įmonių pertvarkymas, atskyrimas, reorganizavimas ir likvidavimas
 • Įmonių restruktūrizavimas
 • Konsultacijos rengiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams

1