Išsilavinimas ir patirtis

Est rerum omnium magistre usus.“ Julius Caesar
„Visų dalykų mokytoja yra patirtis.“  Julijus Cezaris

Advokatė Ieva Kubilienė jau dešimt metų vykdo individualią verslo teisės advokatės praktiką.

1998 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo vienpakopį universitetinį išsilavinimą ir specializaciją komercinės teisės srityje, gavo aukščiausią įvertinimą už diplominį darbą tema „Autorių teisių apsauga pagal Europos Sąjungos direktyvas“.

Studijų metu  dirbo referente, projektų vadove ir teisininke tarptautinių  verslo parodų organizavimo srityje.

Trejus metus dirbo advokato padėjėja, 2003 metais išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą ir 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu įrašyta į Praktikuojančių advokatų sąrašą.

Įgytas išsilavinimas, praktika ir patirtis versle sudarė puikias prielaidas pradėti  individualią verslo teisės advokatės praktiką.

Siekiant teikti aukščiausios kvalifikacijos teisines paslaugas, nuolat keliama kvalifikacija Lietuvos Advokatūros bei kitų organizacijų rengiamuose seminaruose,  mokymuose civilinės, komercinės, Europos Sąjungos teisės aktualiais klausimais.

Advokatė turi didelę patirtį dirbant su užsienio klientais, vykdančiais projektus Lietuvoje, teikia  projektų vykdymo teisinės priežiūros paslaugas, konsultuoja ir atstovauja visais verslo klientams aktualiais klausimais.

Advokatės  darbinės kalbos yra lietuvių, anglų, rusų, bendrauja  latvių ir ispanų kalbomis.

Norint susipažinti su paslaugoms teikti reikiama informacija ir dokumentais, klientams nereikia atlikti pirminių dokumentų vertimo, konsultacijos gali būti  teikiamos kliento pasirinkta užsienio kalba.

Advokatė atlieka visų procesinių ir verslo teisinių dokumentų vertimo korektūras, atsižvelgiant į teisinių tekstų kalbos specifiką, verčia su teikiamomis paslaugomis susijusius dokumentus.

1