Sutartys ir verslo sandoriai

  • Sutarčių ir kitų teisinių dokumentų, rengimas ir analizė
  • Atstovavimas ir teisinė pagalba derybose su verslo partneriais
  • Akcijų, įmonės,  verslo įsigijimo ir perleidimo sutarčių rengimas ir analizė
  • Konsultacijos rengiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams

1