Teisminiai procesai

Si vis pacem, para bellum.
Jei nori taikos, ruoškis karui.

 • Civilinės, administracinės bylos
 • Komercinis arbitražas
 • Ieškinio, apeliacinio skundo, kasacinio skundo ir visų kitų procesinių dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas nagrinėjant bylas teisme
 • Užsienyje reziduojančių proceso dalyvių atstovavimas
 • Atstovavimas vykdymo procese
 • Atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procese
 • Bylos dėl žalos ir nuostolių atlyginimo
 • Bylos dėl akcininkų ginčų
 • Bylos dėl sutarčių, nekilnojamojo turto, statybos teisės
 • Bylos dėl skolų išieškojimo
 • Pretenzijos ir bylos dėl viešųjų pirkimų
 • Administracinės, administracinių teisės pažeidimų bylos

Law and justice concept